1. Home
  2. /
  3. 2020

Inventarisatie enquete

2020 was een rampjaar voor de danssector. De overheid heeft tegemoetkomingen voor de danssector vastgesteld aan de hand van de SBI codes. Deze vergoedingen zijn VOLSTREKT onvoldoende voor vele bedrijven. Ook hebben diverse ondernemers geen toegang gekregen tot verschillende regelingen door o.a. de partnertoets/studentenregelingen.

Om een juiste beeldvorming te krijgen en goede informatie te verzamelen over de gehele danssector om zodoende onze lobby te voeren, vragen wij jullie om cijfers en jullie mening aangaande verschillende onderwerpen.

De gegevens zijn volledig anoniem!!

Deze gegevens hebben we nodig ter ondersteuning van nieuwe gesprekken met de overheid. De cijfers gaan wij gebruiken in gesprekken met ministerie van VWS, OC&W en EZK.

Help je mee?

Alvast bedankt!

Ga naar de enquete

Word een betrokken donateur (deelnemer) van Stichting Dansondernemers Nederland

Donatie voor 2021

Wil jij dat wij ook jouw belangen vertegenwoordigen en wil je dat wij iets voor jou kunnen betekenen wordt dan een betrokken donateur (deelnemer). Om deelnemer te worden van Stichting Dansondernemers Nederland vragen wij een jaarlijkse donatie. Hoe meer deelnemers wij hebben, hoe sterker we staan.

Jullie bijdrage is belangrijk voor ons zodat wij ons samen met onze partners in kunnen blijven zetten om al onze doelen te bereiken. Wij zijn als stichting geheel afhankelijk van de donaties, welke volledig ingezet worden voor het bewerkstelligen van de doelstellingen. Veel zaken zullen bevochten moeten worden op politiek niveau bij verschillende ministeries. Het inzetten van bijvoorbeeld lobbyisten is dan noodzakelijk om onze punten op de agenda van de politiek te krijgen en daar zijn behoorlijke kosten mee gemoeid.

Er zijn twee keuzes:

Deelname basis € 30 Blijf op de hoogte blijven van onze activiteiten, de ontwikkelingen binnen de danss Lees meer

Collectieve Aansluiting ZZP Nederland

ZZP Nederland is een vraagbaak voor zelfstandigen. Aangesloten zelfstandigen profiteren van deskundige informatie door de persoonlijke en toegankelijke helpdesk, de website en de digitale nieuwsbrieven. Onze focus ligt primair op de ondersteuning van uw ondernemerschap. ZZP Nederland dient het belang van ruim 50.000 aangesloten zelfstandigen ook door kwaliteitsdiensten in te kopen met collectiviteitskorting.

De bij ZZP Nederland aangesloten zelfstandigen vormen tevens de achterban van Stichting ZZP Nederland voor de belangenbehartiging in Den Haag. Stichting ZZP Nederland Is opgericht voor het gezamenlijk belang van zelfstandige ondernemers. Bundeling van krachten geeft invloed op wet- en regelgeving in Den Haag. Doel is meer ruimte voor vrije ondernemers zonder door de overheid opgelegde verplichtingen, met behoud van de fiscale ondernemersvoorzieningen.

ZZP Nederland Verzekeringen opereert met een volledige AFM-vergunning, onafhankelijk van maats Lees meer

Een terugblik op 2020 – op naar 2021

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en de balans op te maken. 2020 was voor velen van ons geen gemakkelijk jaar. Corona heeft zowel persoonlijk als zakelijk leed veroorzaakt. Wij hopen dat iedereen de tijd en ruimte vindt om deze verliezen te verwerken en een plek te geven.

2020 is ook het jaar van nieuwe samenwerkingen geweest. De danssector heeft zich verenigd, eerst als platform en sinds september binnen de Stichting Dansondernemers Nederland. Een unicum en wij zijn jullie dan ook erg dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat jullie ons gegeven hebben. Ook in 2021 blijven we samenwerken en zullen we nieuwe samenwerkingen aangaan. Naast de uitdagingen die ons nog te wachten staan ten gevolge van de corona crisis zullen we ook onderwerpen oppakken die een bijdragen leveren aan een beter ondernemersklimaat en een sterkere arbeids Lees meer

  1. Home
  2. /
  3. 2020

Zoom sessies: tips en tricks online lesgeven

Dansondernemers Nederland gaat deze lockdown gebruiken om slimmer te worden. In 3 Zoom sessies gaan experts op het gebied van Online lesgeven ons uitleggen hoe we van eenvoudig tot heel professioneel hiermee aan de slag kunnen. Er is zelfs extra omzet uit te halen door het slim aan te pakken. De Zoom sessies zijn gratis voor de deelnemers (donateurs) van de stichting of anders voor € 4 per sessie te bekijken voor dansondernemers die geen deelnemer zijn. De eerste Lees meer

Dansscholen in lockdown

De toespraak van Rutte, was duidelijk. Helaas moet de danssector ook dicht t/m 19 januari 2021. Dit telt voor alle binnenlokatie’s waar groepen samen komen, van jong tot oud, of het nu sport, kunst en/of cultuur betreft. Dit betekent niet dat we gaan opgeven of bij de pakken neer gaan zitten, online lessen zijn in de vorige lockdown door vele al getest en succesvol ingezet.

Wij zullen de komende weken gebruiken om jullie te informeren en tips te geven over o.a. online lesgeven.

Vanaf maart, waarin we toen nog niets wisten zijn we tot nu, met elkaar sterk gebleven en hebben we elkaar geholpen. Dus ook nu staan we voor elkaar klaar voor steun en hulp en blijven we samen sterk om de crisis en pandemie te overwinnen.

Basisprotocol danssector aangepast

Het protocol is aangepast op de nieuwe Noodwet die van kracht is gegaan op 1 december. Met het ingaan van de Noodwet zijn de noodverordeningen niet meer van toepassing. Het protocol is vanaf nu gebaseerd op de Noodwet. Alle aanpassingen zijn in het groen weergegeven.

De vormgeving van het protocol is aangepast om het beter leesbaar te maken.

Mocht je vragen hebben over het protocol stuur dan een mail naar info@dansondernemers.nl.

De laatste versie van het protocol vind je altijd op www.dansondernemers.nl/protocol.

Maatregelen teruggedraaid

Na de persconferentie van vanavond delen we in dit nieuwsbericht kort de veranderingen met je, zodat je weet wat je vanaf donderdag 19 november te wachten staat. 

Het kabinet heeft besloten om de extra maatregelen van 4 november weer terug te draaien. Dit betekent dat we vanaf donderdag 19 november de groepslessen voor volwassenen weer kunnen hervatten. 

De maatregelen die vermeld zijn in het protocol van 20 oktober zijn dan ook weer actueel. Dit protocol kun je vinden op onze website bij de protocollen. 

Het is raadzaam om bij jouw eigen veiligheidsregio te controleren welke regelgeving voor jouw situatie van toepassing is. Houd er rekening mee dat de tekst op de diverse overheidswebsites vaak pas in de loop van de dag na de persconferentie aangepast wordt. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met jouw veiligheidsregio en/of gemeente.

Het protocol dat nu weer gaat gelden is het protocol van 20 oktober. Deze kan je vinden op www.dansondernemers.nl/protocol Lees meer

  1. Home
  2. /
  3. 2020

Tijdelijk aangescherpte maatregelen: wat betekent dit voor de danssector?

Op 3 november 2020 zijn er nieuwe corona maatregelen aangekondigd voor de komende twee weken. De tekst op de site van de rijksoverheid schepte vanochtend nog veel verwarring. Inmiddels zijn de regels verduidelijkt en is de site van de rijksoverheid aangepast. In dit nieuwsbericht zetten we de regelgeving zoals die ingaat op 4 November 22:00 op een rijtje.

Jeugdlessen tot 18 jaar

Deze lessen mogen doorgaan onder de dezelfde voorwaarden van de gedeeltelijke lockdown. Er hoeft tijdens de les geen afstand gehouden te worden tussen de leerlingen onderling. Vanaf 13 jaar is het advies om met een mondkapje een locatie te betreden en te verlaten, tijdens het dansen kan het mondkapje af. Vanaf 12 jaar adviseren wij om wel om afstand te houden naar docent toe en na de les ook van elkaar. Ouders mogen niet mee naar binnen.

Dan Lees meer

Dansondernemers aan tafel met ministers

Het zijn roerige weken geweest, waarin we achter de schermen veel aan het lobbyen zijn geweest, het nieuwe protocol hebben opgesteld, een routekaart voor dans hebben opgesteld voor de overheid en… nog veel meer.  We richten ons hierin op de totale danssector, dat wil zeggen de kinderdanslessen, ouder-kind lessen, solodans en partnerdans voor volwassenen waarin een stukje danssport zit. In dit bericht stellen we je op de hoogte over de huidige stand van zaken. 

Eerder dit jaar is er door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en Stichting Dansondernemers Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de financiële schade onder de zelf Lees meer