1. Home
  2. /
  3. Nieuwsberichten
  4. /
  5. 2020
  6. /
  7. december
  8. /
  9. 27
  10. /
  11. Inventarisatie enquete

Inventarisatie enquete

2020 was een rampjaar voor de danssector. De overheid heeft tegemoetkomingen voor de danssector vastgesteld aan de hand van de SBI codes. Deze vergoedingen zijn VOLSTREKT onvoldoende voor vele bedrijven. Ook hebben diverse ondernemers geen toegang gekregen tot verschillende regelingen door o.a. de partnertoets/studentenregelingen.

Om een juiste beeldvorming te krijgen en goede informatie te verzamelen over de gehele danssector om zodoende onze lobby te voeren, vragen wij jullie om cijfers en jullie mening aangaande verschillende onderwerpen.

De gegevens zijn volledig anoniem!!

Deze gegevens hebben we nodig ter ondersteuning van nieuwe gesprekken met de overheid. De cijfers gaan wij gebruiken in gesprekken met ministerie van VWS, OC&W en EZK.

Help je mee?

Alvast bedankt!

Word een betrokken donateur (deelnemer) van Stichting Dansondernemers Nederland