1. Home
  2. /
  3. Dansbelang

Dansbelang

Voorstel aangenomen
Met een groot aantal reacties, waarvan bijna allen ja en een paar onthoudingen van stemming, heeft Dansbelang voldoende vertrouwen in de steun van haar leden om het plan voor samenwerking met Dansondernemers uit te voeren.  

Dat betekent dat je je als lid van Dansbelang kunt aanmelden om deelnemer te worden van Stichting Dansondernemers Nederland

Aanmelden voor Dansbelang leden

Als lid van Dansbelang krijg je korting op deelname bij Stichting Dansondernemers Nederland. Om in deze korting te krijgen hebben wij twee kortingscodes aangemaakt.

Kortingscode:
DANSBELANG2021
DANSBELANGZZP2021

Effectieve organisatie sector DANS

Dansbelang en Dansondernemers Nederland zijn vanaf het begin van de corona-crisis nauw bij elkaar betrokken geweest. Wij ervaren hierdoor een natuurlijke samenwerking waarin we elkaar versterken. Onderstaand voorstel, dat we jullie, leden van Dansbelang, voor willen leggen reflecteert dit. Heel graag ontvangen wij jullie reactie hierop vóór 1 maart!

Dansbelang heeft mee aan de wieg gestaan bij de oprichting van het platform Dansondernemers Nederland om binnen één platform samen met andere dansvakverenigingen samen te werken om de danssector goed op de kaart te zetten. In eerste instantie is deze samenwerking ontstaan om gezamenlijk tot een protocol te komen voor de danssector en gezamenlijke acties op te zetten om de danssector weer geopend te krijgen. Deze samenwerking is dermate productief gebleken dat wij nu ook de samenwerking binnen Stichting Dansondernemers willen voortzetten en willen intensiveren. Samen staan wij sterk, dat heeft afgelopen jaar uitgewezen. Ook in de politieke lobby staan we veel sterker met alle dansvakverenigingen en dansbranche organisaties gezamenlijk. Om met 1 grote stem naar buiten te kunnen komen is het daarom van belang dat alle dansorganisaties daar waar nodig samenwerken onder 1 grote koepelorganisatie. Om de stem van Dansbelang goed vertegenwoordigd te laten zijn binnen Dansondernemers Nederland zullen bestuursleden van Dansbelang deelnemen aan commissies binnen Dansondernemers en/of bestuursfuncties en of de Raad Van Advies. Op dit moment willen wij bovendien graag dat wij en onze leden aangesloten blijven bij de promotionele acties ten aanzien van Dans, die door Dansondernemers Nederland worden geïnitieerd, direct bij de heropening van de danssector. Ook staan wij als danssector als geheel sterker ten opzichte van de  overheid wanneer onze leden hun stem tevens via Dansondernemers Nederland kunnen laten horen.

Voorstel
Het voorstel waar we vanuit beide partijen op uit zijn gekomen is dat onze Dansbelang-leden met slechts een eigen bijdrage van €10,- (i.p.v. €30,-) ook deelnemer kunnen worden van Dansondernemers Nederland. Dansbelang zal daarnaast €10,- per lid aan Dansondernemers bijdragen.