1. Home
  2. /
  3. Doelstellingen

Doelstellingen

De stichting staat in de steigers
Dit rare jaar loopt nu alweer naar zijn laatste weken, voor ons ook een goed moment om vooruit te blikken. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de structuur van de stichting. Als stichting beogen wij het platform te zijn van de danssector, de stem naar de overheid. Een neutrale partij waarbinnen organisaties, ondernemers, dansprofessionals en onderwijsinstellingen samenkomen en samenwerken aan een sterkere danssector. 

Deze komende weken gaan wij de Raad van Advies samenstellen. Dit is een gezelschap van vertegenwoordigers uit verschillende vakorganisaties, die samen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. We zijn al in gesprek met een aantal organisaties.

Ook de deelnemers (donateurs) worden betrokken bij de stichting. Er is op de website een ideeënbus gelanceerd. Hier kunnen dansondernemers en -professionals ideeën of vraagstukken insturen. 

Er zijn al een aantal onderwerpen/doelstellingen die wij al op de agenda hebben staan, denk hierbij aan:

  • het BTW-vraagstuk;
  • dans in het onderwijs en als onderdeel in de gezondheidszorg;
  • de verbinding zijn tussen dansopleidingen en ondernemers (lees werkgelegenheid);
  • de verbinding zijn tussen wedstrijd organisaties en ondernemers (sport);
  • het in kaart brengen van de danssector en het verbinden van verschillende subculturen binnen de danssector;
  • nieuwe opportunity’s (kansen) creëren voor alle dansondernemers en in de markt zetten;