Persconferentie

Tijdens de persconferentie op 28 september werden de aangescherpte corona maatregelen verkondigd. De maatregelen gelden in elk geval tot 20 oktober. Dans (als kunst, cultuur of sport) is gelukkig weer deels een uitzondering op de regels. Dans is beweging en de regering heeft als uitgangspunt genomen dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van de mensen. In dit nieuwsbericht geven we toelichting. 

Let op: veiligheidsregio’s kunnen indien noodzakelijk een uitzondering maken op de regels. Het is dus altijd verstandig om de lokale noodverordening te lezen. 

Danslessen en oefenavonden

Lessen en oefenavonden kunnen gewoon doorgaan, er geldt geen expliciete eindtijd. Voor onder meer dans- en sportscholen is er een uitzondering gemaakt op het maximum van 30 mensen binnen. Na afloop van de activiteit geldt het maximum van 30 mensen wel. Dus het is de bedoeling dat cursisten na afloop van de les de accommodatie zo snel mogelijk verlaten. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn, dus kijklessen kunnen nog niet.

Optreden in het theater

Voor theaters geldt dat er maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn. De bar moet om 22:00 dicht. Voor bijeenkomsten van meer dan dertig personen dienen theaters in overleg te treden met de regionale veiligheidsregio. 

Horeca in de dansschool

Het primaire doel van de uitzondering op het maximum van 30 mensen is om sport en beweegactiviteiten door te laten gaan, maar het doel blijft ook het voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom sluit de horeca aan bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een (sport) gelegenheid ligt. Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, wanneer de exploitant bijvoorbeeld een aparte horecavergunning heeft om een “gewoon” restaurant te drijven. Daarvoor gelden dan natuurlijk wel de andere horecamaatregelen. Voor sporters / dansers geldt dan toch dat het “nazitten” niet de bedoeling is. Wij adviseren in dit geval hierover met elkaar in gesprek te gaan;

De regels voor horeca zijn niet eenduidig voor sport en cultuur dit maakt het voor dansscholen lastig. We mogen meeliften op de uitzondering van maximaal 30 mensen binnen omdat dansen om beweging gaat. De vraag is of we wat betreft de horeca mee mogen doen met culturele instellingen. Dan zou de horeca tot 22:00 open mogen blijven. Samen met het Platform Ondernemende Sportaanbieders hopen wij hier snel duidelijkheid over te krijgen. 

Protocol

Het Basisprotocol Dans wordt indien nodig aangepast aan de nieuwe regelgeving. Dit doen we samen met onze partnerorganisaties en in contact met de desbetreffende ministeries. Je kunt het protocol vinden op www.dansondernemers.nl 

Zoom bijeenkomsten

In deze periode willen wij als stichting graag voor verbinding zorgen in de danssector. We zullen dan ook op regelmatige basis Zoom bijeenkomsten inplannen om nieuws met jullie te delen, te adviseren en om vragen te beantwoorden. We laten via de nieuwsbrief en socials weten wanneer deze bijeenkomsten ingepland worden. 

Opnieuw inschrijven

Dansondernemers Nederland was als crisis initiatief actief tot 1 september. Daarna zijn alle gegevens vernietigd. In overleg met alle partnerorganisaties bleek dat men de prettige samenwerking voort wilde zetten. Daarom is Stichting Dansondernemers Nederland opgericht. 

We vragen je dan ook om je bij de stichting in te schrijven, de oude inschrijving is niet meer geldig. 

 

Meer informatie lees je hier: https://www.dansondernemers.nl/wp/index.php/meldjeaan/