1. Home
 2. /
 3. Nieuwsberichten
 4. /
 5. 2021
 6. /
 7. februari
 8. /
 9. 2
 10. /
 11. Persconferentie 2 februari 2021:...

Persconferentie 2 februari 2021: Lockdown verlengd

Premier Rutte en Minister de Jonge hebben aangekondigd dat de lockdown verlengd wordt tot 2 maart. Eind deze week wordt besloten of de avondklok verlengd wordt of niet. Basisscholen en kinderopvang mogen weer open. Helaas mogen de dansscholen en veel andere sectoren nog niet open. 

Dansondernemers Nederland werkt samen met de volgende coalities:

 • Platform Ondernemende Sportaanbieders; vertegenwoordigen 6.100 sportaanbieders/ondernemers en 9 miljoen sporters. 
 • Creatieve Coalitie; 44 belangenorganisaties en 50.000 cultuur/kunstenmakers. 
 • ZZP NL vertegenwoordigd 50.000 zzp-ers.

Samen met deze coalitie partners is het mogelijk om een vuist te maken naar de overheid, ministeries OCW, VWS, SZW en EZ.

De overheid heeft met alle sectoren te maken, zij groeperen deze op basis van bepaalde eigenschap(pen). Afhankelijk van waar en door wie er gedanst wordt en met welk doel wordt  de dansactiviteit ofwel onder sport dan wel onder cultuur geschaard. De amateurdans(les) valt overwegend onder de sport maatregelen, aangezien het gaat om beweegactiviteiten / beweeglessen binnen. 

Samen met onze partners wordt er bij zowel bij de ministeries van OCW, VWS, SZW en EZ gelobbyd om de belangen van alle dansondernemers te behartigen. Hoe groter onze achterban, des te sterker staan wij in de lobby. Om deze reden is het van heel groot belang  dat zoveel mogelijk dansondernemers zich bij ons aansluiten, en dat wij aangesloten zijn bij  de eerder genoemde partners. Dat wil niet zeggen dat wij altijd alles voor elkaar krijgen wat wij graag willen.

Samen met de POS en het NOC/NSF is er een routekaart gemaakt voor de heropening van de sportsector. Wij hebben ook mee gepraat over deze routekaart. Deze routekaart moet ervoor gaan zorgen dat de overheid zo snel als mogelijk de sportsector op een veilige manier kan openen. De overheid geeft zelf aan dat sporten, en dus ook dans, heel belangrijk is voor de gezondheid en mentale gesteldheid. Voor dans in cultuur hebben wij ook mee gepraat bij het tot stand komen van de routekaart van de Rijksoverheid.

Routekaart NOC/ NSF: De weg naar een weer actieve, gezonde en vitale samenleving: Sport is deel van de oplossing

Routekaart Rijksoverheid: 210114 Maatregelen Routekaart A4 print

We kunnen jullie verzekeren dat wij heel veel uren besteden om ervoor te zorgen dat onze danssector gehoord wordt. In het begin van de crisis (maart 2020) was onze sector nog versnipperd en onbekend. Door het verenigen van dansondernemers en het aangaan van coalities zijn wij nu een vaste gesprekspartner binnen kunst, cultuur en sport. 

Het is daarom van groot belang dat alle dansondernemers zich bij Dansondernemers Nederland aansluiten als dat nog niet gebeurd is. Dit geldt voor ondernemers en dansprofessionals. Samen hebben wij een stem binnen de grotere coalities. Als wij met meer zijn is onze stem ook steeds groter.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet