1. Home
 2. /
 3. Nieuwsberichten
 4. /
 5. 2020
 6. /
 7. oktober
 8. /
 9. 16
 10. /
 11. Onderneem zelf stappen

Onderneem zelf stappen

We merken dat het landelijk beleid niet strookt met de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. De noodverordeningen van de veiligheidsregio’s zijn echter leidend en ook juridisch geldend. Op dit moment wordt dans weer onder sport geschaard, omdat we veel bewegen. Lessen waarin mensen zelfstandig dansen zijn toegestaan, tot 30 mensen per zelfstandige ruimte. Partnerdans is helaas nog niet benoemd als uitzondering. Hierover, en over andere zaken, zijn wij in gesprek met de overheid. 

Hieronder vind je een stappenplan hoe je de noodverordening kan lezen met wat tips hoe te onderhandelen met jouw veiligheidsregio. Vraag altijd een reactie van de veiligheidsregio per mail of brief, alles zwart-op-wit, en deel het met ons via info@dansondernemers.nl.

Lezen noodverordeningen

 1. In art 2.1 staat toegelicht wat een (verboden) samenkomst is.
  In lid 2 vind je de sectoren /activiteiten die uitgezonderd zijn en dus wel mogen.

  Belangrijke uitzondering voor de danssector:
  gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;

  🡪 In het toelichtingsdeel staat voor veel artikelen een verduidelijking. Dus als de uitzondering staat onder 2.1 lid 2 sub kijk dan of er in de toelichting een specificatie staat.

 2. In art 2.1.a staat het verbod op groepsvorming.
  In lid 2 staan weer de uitzonderingen.

  Voor dans vind je de volgende uitzondering:
  personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;

  🡪 In de toelichting lees je vervolgens weer wat onder culturele uiting wordt verstaan. Volgens de meeste Noodverordeningen valt dansen in een dansschool onder sport en is dat dus geen culturele uiting.

  Dansscholen worden dus in de (meeste) noodverordeningen onder sport geschoven. In art 2.12 vind je meestal extra informatie over sport.

 3. In de toelichting op dit sport artikel vind je vaak extra informatie over:
  – gebruik van kleedruimtes
  – publiek
  – verbod op wedstrijden
  – dat sporten binnen mag met maximaal 30 mensen per ruimte
  – een team dat binnen dan wel buiten sport mag maximaal uit 4 personen bestaan. Let op! Dit betekent niet dat je je leerlingen bij een individuele sport / dansles in groepen van 4 neer moet zetten. Je kunt ze allemaal apart neerzetten om de 1.5 meter. Tenzij je leerlingen allemaal jonger zijn dan 18 jaar dan geldt de 1.5 meter tussen de leerlingen niet.

 4. In artikel 3.1 staat dat de voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheid heeft om af te wijken van hetgeen in de noodverordening staat. Dit werkt 2 kanten op. Ga dus altijd in discussie met de gemeente dan wel veiligheidsregio en verwijs naar de pagina van de landelijke overheid/ OCW waar staat dat de 1.5 meter voor dans losgelaten mag worden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de dans en dat deze uitzondering geldt voor zowel amateurs als professionals. Verwijs ook naar het generiek kader van het RIVM waarin staat dat mensen uit hetzelfde huishouden geen 1.5 meter afstand hoeven te houden, dus dat het raar is als deze dan niet samen mogen dansen als danspartners.