1. Home
 2. /
 3. Nieuwsberichten
 4. /
 5. algemeen
 6. /
 7. Page 3

Zoom sessies: tips en tricks online lesgeven

Dansondernemers Nederland gaat deze lockdown gebruiken om slimmer te worden. In 3 Zoom sessies gaan experts op het gebied van Online lesgeven ons uitleggen hoe we van eenvoudig tot heel professioneel hiermee aan de slag kunnen. Er is zelfs extra omzet uit te halen door het slim aan te pakken. De Zoom sessies zijn gratis voor de deelnemers (donateurs) van de stichting of anders voor € 4 per sessie te bekijken voor dansondernemers die geen deelnemer zijn. De eerste Lees meer

Dansscholen in lockdown

De toespraak van Rutte, was duidelijk. Helaas moet de danssector ook dicht t/m 19 januari 2021. Dit telt voor alle binnenlokatie’s waar groepen samen komen, van jong tot oud, of het nu sport, kunst en/of cultuur betreft. Dit betekent niet dat we gaan opgeven of bij de pakken neer gaan zitten, online lessen zijn in de vorige lockdown door vele al getest en succesvol ingezet.

Wij zullen de komende weken gebruiken om jullie te informeren en tips te geven over o.a. online lesgeven.

Vanaf maart, waarin we toen nog niets wisten zijn we tot nu, met elkaar sterk gebleven en hebben we elkaar geholpen. Dus ook nu staan we voor elkaar klaar voor steun en hulp en blijven we samen sterk om de crisis en pandemie te overwinnen.

Noodverordeningen

15 oktober 2020 Vandaag zijn de noodverordeningen en bijbehorende toelichtingen gepubliceerd. Uit veel noodverordeningen blijkt dat dans toch onder sport geschoven wordt, waardoor er andere regelgeving geldt voor dansscholen dan dat op de landelijke overheidssite staat. Bestudeer jouw eigen noodverordening, lees de toelichtingen en zoek contact met jouw veiligheidsregio met daarbij de link naar de overheidssite. Probeer het zelf op lokaal niveau recht te zetten, ondertussen hebben wij de lobby richting de overheid ingezet om het beleid te optimaliseren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Nieuws over de danssector

Zoals gisteren aangekondigd, komen we vandaag met belangrijk nieuws. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In die gesprekken is bevestigd dat de danssector beleidsmatig onder cultuur valt, maar dat de maatregelen zoals die gelden voor de binnensport van toepassing zijn op de danssector. Dit heeft er vooral mee te maken dat bij dansen, net als bij binnensporten, sprake is van bewegen binnen. Wat dit betekent voor de danssector lees je in dit artikel.

Wanneer mogen s Lees meer

 1. Home
 2. /
 3. Nieuwsberichten
 4. /
 5. algemeen
 6. /
 7. Page 3

Nieuwe TOGS regeling: maximaal 20.000 euro voor kleine ondernemers

De TOGS-regeling is wordt verlengd en vernieuwd, in dit artikel lees je wat er gaat gebeuren met de tegemoetkoming voor de getroffen sectoren.

De ‘4.000 euro regeling’, zoals de TOGS-regeling in de volksmond heet, was een éénmalige tegemoetkoming, gift, aan ondernemers. Wanneer jouw bedrijf viel onder één van de getroffen sectoren kreeg je 4.000 euro voor het betalen van je vaste lasten. Dit was onafhankelijk van hoe hoog die vaste lasten waren. Deze regeling wordt nu aangepast en er wordt meer maatwerk toegepast.

Voor de nieuwe maatregel wordt 1 miljard euro gereserveerd. Voor ondernemers met maximaal 250 medewerkers is er een tegemoetkoming mogelijk van maximaal 20.000 euro. Dit is afhankelijk van de misgelopen omzet.

Het is voor ondernemers straks mogelijk om maximaal 20.000 euro te krijgen. Dit is afhankelijk van de misgelopen omzet per ondernemer. Iedere ondernemer kan een aanvraag indienen voor maximaal 6.700 euro per maand, voor maximaal drie maanden. Dat samen wordt maximaal 20.000 euro.

Lees meer

Tijdelijke Noodregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) wordt verlengd

Zelfstandigen die inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een beroep blijven doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), zo is vandaag bekend geworden. Wel worden er voorwaarden gesteld aan de regeling.

‘Wie zijn eigen broek kan ophouden moet nu geen aanvraag indienen’

Deze noodvoorziening moet financiële steun bieden aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Wie (voorlopig) zijn eigen broek kan ophouden, moet nu geen aanvraag indienen. De aanvraag kan tot 31 mei worden ingediend.

‘Loketten zo snel mogelijk open’

De TOZO regeling wordt via de gemeente waar je woonachtig bent geregeld.

Veel gemeenten doen er nu alles aan om de nieuwe regeling zo snel mogelijk open te stellen. Net als de vorige keer zal men niet overal de te verwachten grote toestroom aankunnen, dus het kan zijn dat u niet meteen kunt inloggen bij uw gemeente.

De TOZO blijft wordt verlengd, maar…

Zelfstandigen die inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen tot eind augustus een beroep blijven doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), zo maakte het kabinet 20 mei bekend. Zelfstandigen die minder dan 1.500 euro (per paar) of 1.050 euro (alleenstaande) aan inkomen hebben in deze maanden juni, juli en augustus, kunnen een aanvulling krijgen.

Nieuw i Lees meer