Dansondernemers Nederland

Bereid jouw leerlingen en docenten voor op de opening van de dansstudio. 

12 juni 2020

Als de dansscholen op 1 juli weer open mogen springen we een gat in de lucht! Er is nog wel het één en ander te regelen natuurlijk. Veel gemeenten en veiligheidsregio’s zullen vragen om een eigen ‘protocol’. Daarnaast zal je jouw leerlingen, docenten en andere medewerkers op de hoogte moeten brengen van de richtlijnen binnen jouw accommodatie, met een eigen ‘protocol’. We geven je graag wat ideeën om je op weg te helpen. Aan de slag! 

Het Basisprotocol Dans dient als basis voor jouw eigen protocol. Deze tekst geeft je een idee hoe je jouw eigen protocol kunt opstellen.  Let wel; dit is een voorbeeld, het één op één  overnemen kan niet.

Maak 3 protocollen

 1. voor de leerlingen;
 2. voor de docenten;
 3. voor de overige medewerkers;

Er zijn een aantal onderdelen die in ieder protocol terugkomen en omschreven moeten worden.

Algemene richtlijnen

 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot jouw gezin/huishouden behoren, behalve als het je vaste danspartner is. Leerlingen tot en met 12 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden. Als vast danspaar wordt beschouwd: twee dansers uit hetzelfde huishouden of twee dansers die altijd samen dansen. Deze vaste dansparen moeten geregistreerd worden.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. De keuze voor het gebruik van niet-medisch mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen ligt bij de leerlingen en docenten zelf.

Hygiënemaatregelen

 • Was bij binnenkomst je handen met water en zeep. Dit mag in de toiletten gebeuren. Als dit echt niet mogelijk is dan kun je desinfectiemiddel gebruiken.

 • Schud geen handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 • Ga thuis naar de toilet, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van onze toiletten.

Gezondheidscheck (triage)

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de dansschool komen. Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?

 3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?

 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

Reserveren voor een les of activiteit

Het is ten alle tijden verplicht om vooraf te reserveren voor een les of activiteit. Omschrijf hier hoe je dit geregeld hebt. Gaat het bijvoorbeeld om lessen die al vast staan of om workshops waar men zich via de website of een mailadres voor opgeeft? Maak gebruik van een presentielijst en bewaar deze.

Vervoer naar de dansschool

Omschrijf hier hoe je wilt dat leerlingen en docenten naar de dansschool komen. Voor kinderlessen moet je ook opschrijven dat ouders niet mogen blijven. Hieronder wat voorbeelden:

 • Kom zoveel mogelijk op de fiets of met de auto.

 • Vermijd waar mogelijk het gebruik van het openbaar vervoer.

 • Parkeer fietsen en auto op de daarvoor aangewezen plaats.

 • Als een leerling (kinderen) niet zelfstandig naar de dansschool kan komen, dan mogen ouders/verzorgers deze tot aan de deur brengen. Het is niet toegestaan om op de dansschool of het terrein te blijven. Na afloop van de les of activiteit mag de leerling weer gehaald worden.

In en rond de dansschool

Omschrijf hier hoe je omgaat met de 1,5 meter richtlijn. Vertel hoe je deze afstand kan waarborgen en voor wie het geldt. Vertel iets over de routing in het gebouw. Vertel dat leerlingen alleen op de tijd die zij gereserveerd hebben binnen mogen zijn. Verteld dat kleedkamers (en eventueel douches) gesloten zijn. Schrijf iets over het gebruik van de toilet. Hieronder wat voorbeelden:

 • Om de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 13 jaar te kunnen waarborgen zullen wij een beperkt aantal leerlingen per les of activiteit toelaten. Voor de grote zalen is dit maximaal .. personen (exclusief personeel en docenten) en voor de studio is dit maximaal .. personen (exclusief docenten).

 • Ga direct naar de juist ingang en loop niet onnodig door het gebouw. Voor Zaal 1 en Studio 3 ga je de eerste ingang, voor Zaal 2 ga je naar de tweede ingang.

 • Kom alleen op de vast aangewezen lestijd en wacht buiten tot je naar binnen gelaten wordt.

 • Blijf niet langer aanwezig in de dansschool dan gedurende de afgesproken lestijd.

 • Zorg er ten alle tijden voor dat je 1,5 meter afstand houdt.

 • De toiletgroepen mogen gebruikt worden voor handen wassen en in hoge nood voor toiletbezoek. 

 • Alle kleedkamers zijn gesloten. Kom in danskleding naar de dansschool en wissel van schoenen in de danszaal.

 • Neem jas / tas mee de zaal in, niet ophangen in garderobe.

 • Bij einde van les verlaat je de zaal via aangeven route en ga je direct naar huis.

Horeca

Is er horeca in de accommodatie, omschrijf dan hoe je hiermee omgaat. Voor horeca activiteiten gelden de richtlijnen die ook voor de Horeca sector gelden. Belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

 • Betaal contactloos (mobiel of PIN).


Klik hier voor het Basisprotocol Dans. 

Klik hier voor de toolkit met posters voor in jouw dansschool. 

Wil je overleggen met collega’s, dan kan dat in de facebook groepen Danspiratie en Dansondernemers.

Als je het fijn vindt, of als  jouw gemeente er om vraagt, om jouw protocol te laten toetsen, dan kun je contact opnemen met jouw veiligheidsregio.

We werken aan een Q&A pagina zodat je ook op onze website antwoorden snel kunt vinden. 

deel op twitterdeel op facebook